Belangrijke data

De najaarsledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 5 november bij De Triangel aan de Veenburgerweg 13 in Hattem.

Nieuwjaarsreceptie met bekendmaking van de km.-kampioenen op vrijdag 17 januari.

Noteer het vast in je agenda, nadere info volgt.